Nyeste artikler:

FKT prosjektet som arrangør.

Oslo 30/11- 1/12 2017

Fra Norske kadaverhunder Jonny Mathisen

Beiteseminar hvor Turid Hovland pratet om trening av kadaverhund og arbeidet i forbindelse med ulveangrep.

Det var også et møtested der vi diskuterer tiltak når rovdyr slår til, alt fra uttak av skadevolder til kadaverhund og beredskap.

Direktoratet hadde et innlegg, samt politikere fra ulike partier og det som fra vårt synspunkt må være positivt er at Norske kadaverhunder er pratet om i mange av innleggene. Viktig at vi profilerer oss med tanke på vår rolle frem i tid.

Jonny

Norske kadaverhunder (NKH) ønsker å utvide sin instruktørstab med inntil 4 nye instruktører.

Å være instruktør i NKH gir deg en unik mulighet til å møte mennesker med stor interesse for bruk av hund som verktøy til støtte for beitenæringa.

Kurset er gratis og vil gå over 2 perioder teori/praksis. Teoridelen vil bli gjennomført 6-8 april (Valdres), praksisdel vil bli gjennomført som endel av kurs/godkjennings- programmet i løpet av sommer 2018

Kurset vil gi deg kompetanse som instruktør til kadaversøkskurs og som dommer til godkjenningsprøver

NKH søker etter:

  • Kandidater som har eller har hatt godkjent kadaversøkshund
  • Kandidater med erfaring med bruk av hund og kjennskap til beitenæringa
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved uttak

Etter godkjent instruktørutdanning vil du som instruktør få lønn for utført instruksjon ved kurs og godkjenninger.

Kontakt for ytterligere informasjon kontakt fagavdelingen NKH ved Jonny Mathisen tlf 48230371, mail jonn-ma@online.no

Søknad sendes post@norskekadaverhunder.no innen 6.januar 2018

Det ble avholdt godkjenningsprøve på Rørso søndag 22.oktober 2017.

Det ble lagt ut kadaver i to felt som bestod av furuskog og flatt terreng. Været var pent og alt lå til rette for en fin dag. 

Tre deltakere var påmeldt og alle bestod prøven med glans. 

Gratulerer til Lisbeth,Tor og Elin som godkjente kadaversøksekvipasjer. 

Takk til Wenche Aas Myhren for godt tilrettelagt opplegg. 

 

- Dommere Kristian og Tor 

Referat fra styremøte 21.sep (Skype)

  1. Generelt (NS)

Innkommet post

  • Det har kun vært forespørsler om kurs og godkjenninger. All innkommen post er fordelt iht styremedlemmenes ansvarsområder

 Rapporter FKT

  • All rapportering av utført kurs og godkjenninger iht FKTs retningslinjer er i prosess og vil bli utført innen tidsfristen (ansvar Nils)

 

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Finnmark ble gjennomført i Varangerbotn med varierende resultat som konklusjon.

Det var påmeldt 4-5 ekvipasjer til godkjenningsprøven og 1 ekvipasje til beredskapskurset.

Norske kadaverhunder gjennomførte beredskapskurs og godkjenningsprøve i Isfjorden 22 - 24 september.

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Møre og Romsdal er etterspurt fra fylket og som NKH nå har gjennomført med et veldig godt resultat