Nyeste artikler:

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Camilla Akslen (CA), Nils Steinvik (NS)

Forfall Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

  1. NKH har mottatt søknad om etablering av lokallag NKH i Oppland, region syd for kommunene Nordre og Søndre land, Gjøvik og Toten samt Gausdal og Lillehammer

Vedtak: Styret ser svært positivt på søknaden, søknaden innvilges, lokallaget ønskes lykke til videre. Styret ser frem til positivt ett positivt samarbeid med lokallaget. NS følger opp

  1. Info om etablering av lokallag NKH i Agder. NS har vært i kontakt med aktuell leder, noe kommunikasjon er utført – ingen formell søknad mottatt

Vedtak: Styret avventer

 

Norske kadaverhunder har fått sitt første regionale kadaverhundlag. Etter søknad fra initiativtagerne så har styret godkjent søknad om etablering av regionalt kadaverhundlag i Oppland syd. Nedslagsområde for «lokallaget» er kommunene Nordre- Søndre land, Gjøvik og Toten, Gran og Lunner samt Gausdal og Lillehammer.

 

3 stykker møtte denne helga. Vi trente på flere felt med både kjente og ukjente markører. Det ble gjennomgang av GPS og litt om bruken av Base Camp.

Deltakerne gav uttrykk for at de var fornøyde, til tross for noe dårlig vær på søndag.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Stod 3-7 september. Her møtte det hele 8 deltagere. Etter ønske fra arrangør så ble grunnkurset gjennomført i 2 perioder. Teoridel og info om NKH ble gjennomført av Jonny Mathisen den 20. august, praktisk trening ble gjennomført av undertegnede 3-7 september.

Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 1-2 september med 6 forskjellige ekvipasjer i fint høstvær. Noe var med en dag og andre hadde anledning til å være med begge dagene.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk på Gol 24 og 27 august. Her møtte det 7 deltagere. 6 fra Buskerud og 1 fra Trøndelag