Norske Kadaverhunder var invitert til å delta på møte med sporingsgruppa for «effektivisering av skadefelling av freda rovvilt» på Lillehammer den 5 mai

Prosjektet Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt skal avsluttes august 2015. Det var derfor viktig for sporhundprosjektet å finne fram til den beste måten å sikre ekvipasjenes videre oppfølging.

Det vart diskutert flere måter å løse dette på og i den sammenheng var Norske kadaverhunder interessante som partner for utvikling og administrasjon.

Debatt og drodlingsmøte ga ingen endelige svar, men deltagerne fra sporingshundgruppa fikk ett godt inntrykk av hvordan Norske kadaverhunder var organisert.

Hva det endelige resultatet vil bli er det for tidlig å gi noe klart svar på. Dersom sporingsgruppa søker om medlemskap i Norske kadaverhunder så vil dette være noe som det sittende styre vil saksbehandle og fremme forslag til Norske Kadaverhunders årsmøte.

Nils Steinvik