kurs finnmark

Norske Kadaverhunder med instruktørene Jonny Mathisen og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs i Tana i perioden 5– 7.juni.

Teoridelen ble holdt på Tana videregående skole/Deanu joatkkaskuvla med 9 personer tilstede. Her var det en god blanding av representanter fra prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark, rein- og sauenæringa.

Praksisdelen ble gjennomført i nærområdet. Terrenget som ble nyttet var området skogbevokst med myr og enkelte åpne områder.

Deltakende ekvipasjer, 8 stk md 9 hunder, var godt motiverte og viste stor fremgang under kurset.

Instruktørene ble invitert til Hillagurra på kaffe og tørka reinskjøtt lørdag kveld

Instruktørene takker for utmerket tilrettelegging og ønsker ekvipasjene lykke til med en videre arbeid med støtte til beitenæringa.