DSC 5268

 

Norske Kadaverhunder med instruktørene Jonny Mathisen og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs på Dokka i perioden 29. mai – 1.juni.

Teoridelen ble holdt på Ankaltrud gård med 20 personer tilstede. Her var det en god blanding av representanter fra mattilsynet, beitenæringa og andre.

Norske Kadaverhunder med instruktørene Jonny Mathisen og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs på Dokka i perioden 29. mai – 1.juni.

Teoridelen ble holdt på Ankaltrud gård med 20 personer tilstede. Her var det en god blanding av representanter fra mattilsynet, beitenæringa og andre.

Praksisdelen ble gjennomført under svært realistiske forhold. Terrenget som ble nyttet var området som beitenæringa hadde hatt tap av beitedyr tidligere. Terrenget var skogbevokst med myr og enkelte åpne områder. Til den praktiske delen så møtte det 10 ekvipasjer
Beitenæringa i nærliggende områder til Dokka har dokumenter tap av beitedyr tatt rovdyr gjennom flere år, noe som også ble bekreftet under kurset da NKH ekvipasje ble utkalt til å finne kadaver etter et ørne angrep i en av besetningene. Ekvipasjen gjorde funn og bekreftet derav at godkjente ekvipasjer i NKH fungerer.

Instruktørene takker for utmerket tilrettelegging og ønsker ekvipasjene lykke til med en videre arbeid med støtte til beitenæringa.
Jonny og Nils

 

DSC 5269