Prosjekt Hordaland

Bakgrunn

NKH er engasjert av Hordaland fylke ved å gjennomføre et prosjekt på Fitjar øyene i Hordaland.

Følgende fakta er lagt til grunn for prosjektet

Avklaringsmøte tidlig i januar, avholdt 8 januar 15

Prosjektsøknad, ordnes av Norske kadaverhunder

Finne sentrale personer til prosjektet, hundeførere, kjentfolk, rovviltkontakter.

Avgrense område, til en øy avtalt med dyreeier og grunneier.

Utdanne hundeførere, Norske kadaverhunder kurser disse 3- 4 stk.

Praktisk gjennomføring, gå søk i et avgrenset område som er angitt.

Rapporter skrives av Norske kadaverhunder.

Foreløpig rapport 15.juni 2015 skrevet av Jonny Mathisen

Kurset er avviklet med en deltaker for prosjektet, av div grunner endte det med en, Raymond Skaar.

En ung mann med gode kvaliteter både med hundearbeid, kunnskap om naturen og en god representant for prosjektet. Eg tror av både økonomiske årsaker og også for ryddigheten i prosjektet at dette er en god løsning å gå for en ekvipasje.

Raymond har egen båt som han plasserer i Fitjar og reiser fra der, da sparer han fergeutgifter på båten. Han er heller da ikke avhengig av andre i jobben.

Eg har sett litt på utgiftene i dette og kommer til ca 20 dager i første omgang.

Resultat fra kurset:

Vi hadde teori om fredag kveld og startet tidlig lørdag med båt og omvisning av John Inge vik, deretter plukket vi ut et område på Ivarsøy som et godt utgangspunkt.

Da vi startet lettet to ørner fra område og vi så reiret i fjellkanten, da vi så lette på tilstøtende høyder fant vi beinrester av 4 mink, to fugler og 3 svarte lammeføtter(2 gamle av kanskje samme lam og et større ganske ferskt). Ellers var det en del beinrester av ubestemmelig art for oss. En del aktivitet av måker i område ellers stille, ørnene var utenfor øya mot Arholmen og kom ikke inn som vi så mens vi var på øya(3,5 timer)

Hunden fant også et helt lam dødt uten synlige merker på toppen mot Fureholmen, dette varslet vi SNO med og avtalen var at Vik skulle ha det i fryseren til SNO kom ut.

Vik kjørte oss om dagen og informerte oss om hvor sauene gjekk og ellers nyttig kunnskap om område vær o.l.

Vi avsluttet dagen med en gjennomgang av fremdriften, eg og Raymond, og kom frem til at Torsdagsøy var det neste naturlige. Da etter at dere har godkjent dette.