Kadaverøkskurs i Korgen/Nordland

Norske Kadaverhunder med instruktørene Tor Romsås og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs i Korgen i perioden 19- 21.juni.

Teoridelen ble holdt på et velegnet lokale med 19 personer tilstede. Her var det en god blanding av unge og eldre med god erfaring fra utendørsaktiviteter, beitenæringa og bruk av hund.

Samme dag som kurskvelden ble avviklet var det observert bjørn i nærområdet.

Praksisdelen ble gjennomført i nærområdet. Terrenget som ble nyttet var området skogbevokst med bekker, myr og enkelte åpne områder.

Deltakende ekvipasjer, 8 stk, var godt motiverte og viste stor fremgang under kurset.

Instruktørene ble ivaretatt på en utmerket måte, samtidig som Nordland og Korgen fikk sine første sommerdager.

Instruktørene takker for utmerket tilrettelegging og ønsker ekvipasjene lykke til med en videre arbeid med støtte til beitenæringa. Vi møtes til godkjenningsprøve i august

Tor og Nils