Godkjenningsprøve i Gausdal/Oppland 7 juli 2015

Dommere Jonny Mathisen og Kristian Kronberget

Prøven foregjekk på vestsiden i Bødal Gausdal og hadde 5 påmeldte ekvipasjer.

Det ble laget tre felt og et felles samlingspunkt. Alle fem prøvedeltagere hadde god kontroll på GPS, men en ekvipasje var ikke nøye nok og la inn feil referanse på utlagt bjelle. Dette fikk konsekvenser da ekvipasjen fant 2 kadaver og manglet et funn og strøk på det. En ekvipasje avbrøt da hunden ikke fungerte godt nok blant sau. Her må det trenes mer.

De tre andre ekvipasjene besto prøven og er derfor godkjente ekvipasjer i Norske kadaverhunder.

Gratulerer.

Jonny og Kristian.