Teoridelen ble holdt på et velegnet lokale med 8 personer tilstede. Her var det en god blanding av unge og eldre med god erfaring fra utendørsaktiviteter, beitenæringa og bruk av hund.

Praksisdelen ble gjennomført i nærområdet. Terrenget som ble nyttet var området skogbevokst med enkelte åpne områder.

Deltakende ekvipasjer, 8 stk, var godt motiverte og viste stor fremgang under kurset.

Instruktørene ble ivaretatt på en utmerket måte, 

Instruktørene takker for utmerket tilrettelegging og ønsker ekvipasjene lykke til med en videre arbeid med støtte til beitenæringa. Vi møtes til godkjenningsprøve i august

Jonny og Nils