Dommere Jonny Mathisen, Kristian Kronberget og Nils Steinvik

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve for kadaversøk på Lesja 7. august. Her møtte det 6 ekvipasjer, 3 fra Lesja, 2 fra Dokka og 1 fra Gausdal. Det ble lagt ut tre prøvefelt i variert terreng, skog, myr og åpent terreng.

Alle deltagrne hadde god kontroll på GPS slik at den førtste delen av prøven gikk utmerket. Av søksprøven så bestod 5 av 6 denne, ved mere trening er bhover for den siste ekvipasjen. Oppland fylke er nå tilført 5 godkjente ekvipasjer noe som vil forsterke muligheten for støtte ved både tilsyn og ved rovdyr angrep. NKH vil spesiiet gi honnør til vårt styremedlem Trine Rustaden som nå har 3 godkjente hunder i sin stall 

Norske kadaverhunder gratulerer ekvipasjene med godkjent kadaversøksprøve og ønsker lykke til med de utfordriinger som venter

Jonny, Kristian og Nils