Instruktørkurs 9-11. oktober Lillehammer

NKH vil arrangere instruktørkurs på Lillehammer helga 9-11 oktober. 

NKH vil gjennom instruktørutdanningen søke å knytte til seg ressurspersoner som gjennom foredrag, visninger og kursvirksomhet kan bidra til å spre informasjon, ferdigheter og gode holdninger.

NKH ser det som svært viktig at instruktørkorpset har en geografisk spredning. Det anmodes derfor aktuelle kandidater fra Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal om å melde sin interesse. For nærmere informasjon kontakt Jonny Mathisen mail jonn-ma@online.no