Referat fra Instruktørkurs/Instruktør samling NKH

Sted Hafjell Oppland 9-11 oktober

Kurset var annonsert på NKHs hjemmeside, Face book og via direkte kontakt med enkelte fylker

Deltagere:

Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Laila Hoff, Tor Romsås, Kristian Kronberget, Hermann Sotkajervi, Torill Albrectsen og Geir Bjørge Larsen. I tillegg så var styrerepresentant Ingunn Løvsetten tilstede den 10. og 11.

Instruktører var Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Kristian Kronberget, Geir Bjørge Larsen og Ole Knut Steinseth

Målsetting med kurset, sitat fra læreplanen

«Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i NKH til å fungere som instruktører og dommere ved gjennomføring av kurs og godkjenningsprøver i regi av NKH.

Fokus for utdanningen skal være rettet mot NKH’s formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere til kadaversøkstjenesten i Norge. Med godkjent kurs så er instruktørene kvalifisert til å gjennomføre Kadaversøkskurs, Beitelagslederkurs og GPS kurs i regi av NKH.»

 

Kursets/samlingens innhold

NKHs instruktørkurs trinn 1 ble gjennomført på Øyer helga 9-11.okt. 4 instruktørelever og 4 instruktører deltok, deltagerne var fra Finnmark, Nordland, Oppland og Oslo/Akershus
Kurset ble gjennomført iht NKHs nye læreplan for instruktører.
Dersom alle instruktørelevene består trinn 2 og 3 så vil instruktørstaben i NKH ha spisskompetanse innenfor emnene: Brukshund, GPS, Rovvilt, Beitenæring og Kadaversøk, samt instruktører i Finnmark, Troms, Nordland, Oppland og Oslo/Akershus

Kurset ble gjennomført med forelesninger, praktisk trening på Base Camp, gruppeoppgaver og diskusjon. Som vanlig så ble det gode diskusjoner med god takhøyde. Kursdeltagerne ble som endel av kurset utfordret i gruppeoppgave på følgende problemstillinger

  • Er NKH riktig organisert?
  • Kursporteføljen, endringer?
  • Antall kurs/Profilering?
  • Hvordan gå foran som ett godt eksempel?
  • Faglig oppdatering av instruktørkorpset?
  • Hund som angriper sau under kurs/godkjenningsprøve/beitesøk hva gjør du med dette?

Her kom det frem mange gode svar til både det som fungerer godt og til det som bør endres/utvikles Noe kan instruktørkorpset gjøre noe med selv, andre var av en slik karakter at det vil bli styrebehandlet og evt fremmet som årsmøtesak.


Noe av hensikten med å samle både erfarne og nye instruktører på ett og samme kurs var bla å få en sammensveiset instruktørkorps, noe som så ut til å lykkes svært godt

Instruktørelevene ønskes lykke til med trinn 2 og 3.

Nils Steinvik