Kadavesøkskurs i Dalen, Telemark

Norske kadaverhunder ble invitert til å gjennomføre kadaversøkskurs i Dalen i Telemark 20-23. november, dette takket NKH ja til med stor spenning til om dette i det hele tatt var mulig.

Ved fremmøte så presenterte kursledelsen ett treningsområde som var dekket med ca 20 cm snø og med en temperatur på -10 grader.

Kadaver ble lagt ut og teorikvelden ble gjennomført på normal måte.

Ved oppstart lørdag morgen så var temperaturen sunket til -11 grader, kadavrene som var utlagt var blitt dypfryst.

Instruktører og ekvipasjer var spente, hvordan ville dette gå? Men hvilken dag og hvilket kurs, her var det ingen store utfordringer, hundene fant kadavrene, hundeførerne hutret og stønnet over GPS fingertrøbbel i kulda, hele dagen gikk som en drøm. Slik var det også under resten av kurset, gode og svært motiverte hundeførere, gode hunder, sol og kaldt.  

Konklusjon på NKH sin skepsis om å holde kurs under vinterforhold ble gjort til skamme, det er fullt ut mulig, dog under forutsetning at det ikke blir kaldere enn -10-12 grader, ingen snøstorm og godt med klær.

Dette var det første kurset som NKH gjennomførte i Telemark, en suksess som NKH gjerne gjentar. 

Instruktørene takker for utmerket tilrettelegging og ønsker ekvipasjene lykke til med videre med støtte til beitenæringa. Vi møtes til godkjenningsprøve etter at myggen har meldt sin ankomst.

Nils og Geir