Rapport fra møte med Akershus sau og geit

Bakgrunn:

NKHs årsmøte av mars 2015 vedtok at en av arbeidsoppgavene for det sittende styret var å etablere kontakt med fylker som NKH hadde liten eller ingen kontakt med.

Med dette som bakgrunn så ble bla Akershus fylke valgt og med de etablerte kontakter som medlemmer i NKH allerede hadde, så ble det naturlig å ta kontakt med Akershus sau og geit

NKH ble invitert til Akershus sau og geit torsdag 26.nov da fylkeslaget hadde et allerede fastsatt møte.

Akershus fylke har gjennomført 1 kadaversøkskurs i perioden 2011/2013 og hatt ett medlem på kurs i Sarpsborg sommeren 2014. Akershus fylke har ingen godkjente ekvipasjer.

For å løse akutte situasjoner så fikk undertegnede ett bestemt inntrykk at de beitelagene som var lengst nord i fylker fikk støtte fra godkjente ekvipasjer fra Oppland. Dette var de svært fornøyd med.

Gjennomføring:

Undertegnede deltok på vegne av NKH og fremla, med bruk av NKHs folder, de tilbud som NKH kunne støtte beitenæringa med; kadaversøkskurs, GPS kurs og beitelagskurs.

Konklusjon:

Undertegnede sitter med ett godt inntrykk etter møtet, alle spørsmål ble besvart, det rådet en god stemning. 

Da gjenstår det å se om det blir kurs i Akershus. NKH er klare

 

Takk for en hyggelig kveld og flott mottakelse

Nils Steinvik