Regionmøte i Valdres regionen 28.januar

Fylkesmannen i Oppland hadde invitert til regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemda i Valdres regionen torsdag 28.jan 2016. På møtet så deltok det i tillegg til de initerte medlemmer fra, Oppland radiobjøllelag, Norske kadaverhunder, prosjekt “Overvåking av gaupe med hjelp av viltkamera” og prosjekt “Effektiv lisensfelling av jerv”.

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2015 og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmark i 2016

NKH deltok med leder Nils Steinvik. Regionmøtet i Valdres må sies å være meget vellykket faktainformasjon og diskusjoner i skjønn forening.

NKH mottok generell ros for det arbeid som våre ekvipasjer hadde utført i årets sesong. Fylkesmannens repr anmodet regionen om å utdanne flere kadaversøksekvipasjer. Dette vil være ett viktig bidrag til å kunne lokalisere kadaver ved tilsyn, ekstraorinære tilsyn eller ved akutte tilsyn

Den nye rovviltnemda med leder Aud Hove presenterte seg og ga informasjon om aktuelle saker og hva som er nemdas oppgaver.

Leder NKH orientert om status vedrørende utdannede og godkjente kadaversøkshunder i regionen samt at NKH som organisasjon ville arrangere kurs og prøver dersom det var ønskelig

Nils Steinvik