Regionmøte Lesja/Oppland 16.februar

Fylkesmannen i Oppland hadde invitert til regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemda til Lesja tirsdag 16.februar 2016.På møtet så deltok det i tillegg til de inviterte, medlemmer fra Norske kadaverhunder og mattilsynet.

Hensikten med møtet var erfaringsutveksling etter beitesesongen 2015 og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmark i 2016

NKH deltok med leder Nils Steinvik.

Regionmøtet på Lesja var den siste i rekken av 4 regioner i Oppland.

Fylkesmannen og den nyvalgte rovviltnemda fulgte det samme presentasjonsmønster som på de 3 forrige regionmøtene.

Leder NKH orientert om status vedrørende utdannede og godkjente kadaversøkshunder i regionen samt at NKH som organisasjon ville arrangere kurs dersom det var ønskelig

Nils Steinvik