Rapport fra kadaverhundkurs i Krutådal i månedskiftet juni/juli i Hattfjelldal.

Dato fra 29. juni til 6. juli.

Kurset startet med samlinga av deltakere på felles informasjons kveld.

Informasjon om Norske kadaverhunder og hva vi driver med i denne landsdekkende organisasjonen. Vi snakket om kadaverleiting i praksis, litt GPS bruk og hva som kan vente en kommende ekvipasje i felt.

Deltakerne var beitebrukere og tilsynspersoner fra Hemnes, Hattfjelldal og Rana.

Det deltok 13 førere og 14 hunder, da en stilte med to hunder.

De to hundene fikk hver sitt felt.

Til den praktiske delen ble utlagt to felt med seks kadaver i hvert felt.

Det gikk to deltakere i hvert felt, noen dager ble det brukt kun en instruktør og da ble det to hunder hver dag. En i hvert felt. Dette for at feltene får «lufta seg litt «mellom hver ekvipasje.

Forholdene var varierte med vær som skiftet fra sterk sol, regn, lite vind, vindstille og god vind.

Alle deltakere var flinke og engasjerte folk, og hundene hadde fin utvikling.

Kun en hund viste ingen interesse for kadaver, men den hunden hadde mange andre flotte kvaliteter.

Deltakerne brukte GPS i tillegg til hunden for å løse oppgavene. Kadaverløypa er praktisk retta og i løpet av de seks postene måtte fører og hund løse oppgavene sammen. Her er hundens markering av kadaverlukt det viktigste og fører må kunne lese og forstå hunden. Dette arbeidet linkes opp mot tilsyn og kadaverleiting i det virkelige liv.

I tillegg til utlagte kadaver befant det seg både levende sau, hjort, elg og rev inne i feltene.

Dette taklet alle på en god måte.

Vi ønsker alle lykke til videre, og velkommen til å stille på prøve senere i høst.

Krutådal 10 juli 2016

Instruktører.

Jonny , Hermann og Laila