Rapport fra kadaverhundkurs i Saltdal. 21-24 juli 2016.

Norske kadaverhunder fikk forespørsel fra Saltdal sausankelag om å komme til Saltdal å holde kadaverhundkurs. På grunn av utfordringene i beite, med rovdyr, ble det raskt bestemt både tidspunkt og sted. Kurset var lagt midt i fellesferien, men for en beitebruker og tilsynspersonell er dette den verste tiden på året, der det er et skrikende behov for å få kurset både hunder og tilsynspersonell.

Vi startet Torsdag med informasjonsmøte, her møtte alle deltakere og litt flere som bare var interessert i å høre hva dette gikk ut på.

Vi instruktører ble tatt imot og innlosjert og hadde et helt hus til disposisjon. Beitelaget sørget for mat og servering.

Fredagskveld var det samlet både beitebrukere og folk fra det kommunale fellingslaget.

Vi fikk utdelt kadaver og la ut to ulike felt, med varierende vanskelighetsgrad og utvikling på kadavrene. Feltene ble lagt i furuskog, men både kratt og høydedrag inngikk i feltene.

Alle deltakerne var topp motiverte og det deltok 12 ekvipasjer.

For hundene var dette et krevende kurs, da det var opptil 30 varmegrader på det varmeste.

I tillegg var vinden til tider helt fraværende. Siste dagen var det regn og bedre forhold både til folk og hunder.

Av hunderaser var det mest Border Collier, men også Vippet, Toller, Storpuddel og Gjemthund deltok.

Vi regner med å treffe de fleste igjen på godkjenningsprøve til høsten.

Instruktører Laila Hoff og Hermann Sotkajervi