Kurs for videregående/beredskapskurs

Ekstraordinær utlysning, ny påmeldingsfrist

Norske kadaverhunder (NKH) vil etter forespørsel og økt behov arrangere beredskapskurs for godkjente kadaversøksekvipasjer.

NKHs beredskapskurs er et nyutviklet kurs som skal ta høyde for at godkjente ekvipasjer raskt og effektivt skal kunne utføre søk etter rovdyrangrep på beitedyr (akutt søk).

I 2016 vil beredskapskurset bli arrangert i Oppland og i Sør Trøndelag.

Overordna målsetting for beredskapskurset
Ekvipasjene skal kunne utføre akutte søk utenfor eget beiteområde på en rask og effektiv måte
Målgruppe

  • godkjente kadaversøksekvipasjer som innehar kvaliteter og muligheter for å inngå i en beredskapsgruppe

Forventet effekt

  • en godkjent beredskapshund skal kunne tilby en vesentlig økt kvalitet på kadaversøkene, dette innebærer bla: Rask utrykning, selvstendig søk, godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere og god rapportering.

Beredskapskurset vil gå over 4 dager med fremmøte torsdag kveld og avslutning søndag.

Beredskapskurset er finansiert av respektive fylker og vil derfor være gratis for deltagerne.
NKH planlegger med 6-8 deltagere pr fylke

Krav til ekvipasjene:

  • Kun godkjente ekvipasjer kan delta på kurset (ønsker ekvipasjer med bred erfaring i kadaversøk)
  • Ekvipasjen må være i god fysisk form
  • Ekvipasjene må ha tid og mulighet til rask utrykning.

Planlagte kursperioder

Oppland 13 – 16 oktober

Sør Trøndelag 22-25 oktober

Interesserte bes ta kontakt via NKHs mail adresse post@norskekadverhunder.no.

Påmeldingsfrist snarest og senest 14 sept

Evt spm kan rettes til NKHs mail adresse post@norskekadverhunder.no, evt NKHs beredkapstlf 913 43 554