Kadaverkurs i Ålen, 11.08-13.08.2016

Informasjonskveld med syv deltagere, seks ekvipasjer og en som ikke skulle stille med hund i etterkant.

Fine og saklige temaer ble diskutert, her var det kun engasjerte folk!

Fire ekvipasjer fikk prøve seg på fredag, GPS ble på nytt gjennomgått, og hva som forventes av ekvipasjen ble på nytt gjentatt. Ut i feltet og lete kadaver. Alle de fire hundene og førere gjorde en formidabel innsats. Her var det folk med god erfaring både på sau og hund.

Lørdag var det to ekvipasjer, begge ekvipasjer hadde to hunder hver.

Alt i alt, kjempeflinke folk og hunder, tre ekvipasjer er anbefalt prøve, mens de resterende valgte selv videre trening for hund og fører, en hund (av de på lørdag) legger ikke vekt på videre kadaversøk etter eiers avgjørelse.

Instruktør: Jonny Mathisen og Torill Albrechtsen