Referat fra kadaversøkskurs i regi av NSG Akershus

Oversikt

7 ekvipasjer på meldt men på grunn av dårlig kommunikasjon hadde 3 ekvipasjer ikke fått beskjed om tid og sted.

Men det ble en etteranmelding så det ble totalt 5 ekvipasjer som gjennomførte kurset.

Kadaver var ikke på plass så NSG måtte ringe rundt til flere for å få tak i kadaver, De fant et i Drammen som jeg måtte reise og hente. Brukte 4,5 time på denne oppgaven.

Søksområdet er Kjepperud gård, det var her det var ulveangrep i fjor sommer.

Målsetninger

Tilegne hundefører en teoretisk basis kunnskap i søk etter kadaver, enkle grunnleggende faktorer for hundens læringsprosesser og praktisk søk i terren med utlagte objekter og bruka av GPS og rutiner ved funn samt hundeførers oppførsel på funnstedet.

Aktiviteter

Startet hjemmefra på onsdag kl. 10.30, med henting av kadaver hos Arne Kristian Sand i Lier, var på plass i Ytre Enebakk kl. 14.00 og fikk delt opp kadaveret og lagt ut objekter. Det hadde gått 30 sauer og beitet i søksområdet frem til dagen før. De fleste av sauene ble tatt ut av området men 6 villsauer  og 2 hester var igjen. (Hestene ble tatt ut kvelden før vi startet søket.)

Reiste fra Ytre Enebakk til Dalen og her startet vi teorien kl. 18.00 var ferdig med teorien kl. 21.30

Neste dag var det avreise hjemmefra kl. 07.00 og i startet opp første med første ekvipasje kl. 08.00. Den var ferdig kl. 11.45. Denne hundene egner seg godt til kadaversøk, Den tilhørte på gården og er en godkjent gjeterhund men fungerte veldig bra på søk til tross for at det var sauer i området. Arbeidstegn fungerte bra. (Lunsjen ble i fart)

Neste ekvipasje var i gang kl. 12.00 Denne hunden er også en gjeterhund og brukte litt lenger tid på å komme i gang, men etter 2. funnet fungerte den bra videre og klart å holde fokus på oppgaven.  Denne ekvipasjen var ferdig 16.00.

Den tredje ekvipasjen for dagen startet 16.15 (liten tid til mat så den ble inntatt i fart) Og var ferdig kl. 19.30. Dette er igjen en gjeterhund fra gården (Hundefører – Karianne Buer ble vant EM for juniorhandlere i Finland sist helg). Denne hunden er vant til å bli trent til andre oppgaver en gjeting også og det gjenspeilet seg i å la seg påvirke. Dette blir en fin ekvipasje.

Var hjemme kl. 21.30

Avreise kl. 06.30 og igjen var i gang med første ekvipasje 07.45. Denne hunden Var litt usikker i starten men kom seg etter hvert. Ved 3. Funn var vi i gang for fult. Den mistet konsentrasjon ved et par anledninger, sauene var litt nærme litt under 100 meter i fra oss. Men de trakk unna så var hunden i gang med å jobbe. Brukte litt tid på fører men dette kan også bli en bra ekvipasje. Ferdig kl. 12.00

Neste og siste ekvipasje startet kl. 12.15. Her fikk vi  bra respons på første objekt, dette lå i et bekkefar og dette var den første hunden som slo på denne i bekkefaret. Resten av funnen gikk veldig bra. Og hundefører tok raskt til seg informasjon som igjen gjorde vi brukte litt kortere tid. Ferdig kl. 15.15

Tilpasninger

  1. 3. og 4. objekt ble lagt i et område hvor hunden må bruke nesen helt frem til objektet
  2. objektet ble lagt hvor jeg forsøkte få frem en sau jaget utfor en skrent og sklidd under en rotvelt.

Evaluering

Det er et forbedringspotensiale i kommunikasjon melle arrangør og deltakere. Det var flere deltakere som ikke hadde fått beskjed .

Området var veldig bra med tanke på størrelse og forstyrrelser med sau i søksområdet. Neste kurs kan gjerne foregå i samme område. Deltakerne hadde forskjellig erfaring i å trene hund og også forhold mellom hund og fører men alle deltakerne har bra hunder og jeg håper de er motiverte til å trene.

Det ble ikke nevnt noen dato for prøve. Tar opp dette etter neste kurs