Norske kadaverhunder arrangerte etter forespørsel godkjenningsprøve for kadaverhunder i Vauldalen lørdag 1.okt 2016

Det ble lagt ut to prøvefelt som hver for seg var på ca 60 mål. Prøvefeltene inneholdt skog, myr, elv, sti og åpne områder.

På prøvedagen så var det temperatur på ca + 5 grader med god vind og litt regn.

Det møtte 2 ekvipasjer som begge dessverre ikke bestod NKHs krav for godkjenning.

Det hersket god stemning etter prøven og mottoet som ble sagt fra begge hundeførerne « Vi må hjem og trenere mere»

Dommer Nils Steinvik