Feltene var ca 1000 m2.

3 kadaver var utlagt i hvert prøvefelt og merket med hvite bånd, samt Norske Kadaverhunders spesielle merke. Det var også ei radiobjelle i hvert felt.

Åtte stykker va påmeldt til prøve, og deltakere var fra flere kommuner.

Strålende høstvær, rundt 4-5 varmegrader, sol og god vind, la godt til rette for gode forhold for hund og fører.

De som stilte til prøve var flinke hundefolk, personer som i det daglige enten jobber med tilsyn og gjeting, eller går tilsyn i egen besetning.

Flere hadde imponerende sporlogger, som avdekket et godt og grundig søksarbeid.

Imponerte kunne dommerne bare registrere at åtte ekvipasjer av åtte ekvipasjer, besto godkjenningsprøven i Nordland.

Dommere

Jonny Mathisen

Hermann Sotkajervi

Laila Hoff