NKH deltok med leder Nils Steinvik. Dialogmøtet må sies å være meget vellykket forelesninger og diskusjoner i skjønn forening. Dialogene/forelesningene ga det inntrykk at det er varierende tapsprosent avhengig av hvor man var i fylket. Jerv og Ulv er de største predatorene.

Undertegnede fremla:
1.NIBOs resultat/konklusjoner vedrørende prosjekt «Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund»
2. Informasjon om oppfølgingsamlingene for kadaversøksekvipasjer som skal gjennomføres i Oppland i 2017
Nils Steinvik