Rapport dialogmøte Biri 10/2 2017

Dialogmøte for søre delen av Oppland var i år på Honne konferansesenter Biri.

Det møtte opp mot 40 stykker fra kommuner og beitelag som fikk en gjennomgang av rovviltsituasjonen fra fylkesmannen og direktoratet.

Det var i år også en kommersiell aktør ved den nye appen Beitesnap.

Norske kadaverhunder redegjorde for resultatene til NIBIO i prosjektet «Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund» Dette med fokus på hvor vanskelig det er å finne kadaver og noen løsninger på dette.

Et rolig og saklig møte som ble avsluttet med lunsj.

Jonny