Årsmøte NKH 4.mars kl 1300 blir gjennomført på Quality hotel Olavsgård. Buss hvert 20.min fra Gardermoen. Medlemmer som ønsker å delta på festmiddag 4. mars kl 1900 bes melde dette til: post@norskekadaverhunder.no

Nils Steinvik