Første vedlikeholdssamling ble arrangert på Valstad gard i Rogne, dette er en treningssamling for ekvipasjer i Norske kadaverhunder som vi skal arrangere rundt om i landet i sommer.

Vi var to som hadde ansvaret for å skaffe kadaver og legge til rette, så vi startet fredag med å gjøre felt i stand. Ekvipasjene kom lørdag og gjennomgjekk litt base camp, GPS og problemstillinger som var aktuelle for hver enkelt.

Søk i felt to dager i fint vårvær og fint terreng ble gjennomført og etter tilbakemeldingene et verdifullt tiltak, da flere av ekvipasjene savnet oppfølging.

Beredskapsgruppa som hadde kurs i Oppdal var også invitert med og de søkte lørdag og bidro med rutine og synspunkter til oss alle.

En hyggelig og lærerik helg.

Jonny Mathisen