Hensikten med møtet var å informere om NKH, etablere samarbeidsplattform og utveksle gjensidig informasjon om muligheter og begrensninger. NKH sendte sist vinter søknad til MDIR om økonomisk støtte til å etablere lokale kontakter og kadaversøkslag. Dette ble også diskutert, søknaden er ikke ferdigbehandlet i MDIR.

Resultatet fra møtet var at MDIR hadde liten informasjon om NKH slik at et slik møte var både viktig og riktig. Vi fikk på en god måte fremlagt NKHs organisasjon, prosjekter og forskning,

status på kurs og godkjenninger, samt fremtidige utfordringer. Dette falt tydelig i god jord, deltagerne fra MDIR var tydelig takknemlig for å få bedre kunnskap om NKH.

MDIR kunne ikke komme med noen lovnader om støtte, det var heller ikke forventet. Kontakt med MDIR er nå etablert, MDIR har nå økt kjennskap og kunnskap om NKH. For oss i NKH vil i fremtiden kunne fremme søknader om støtte på et bedre grunnlag.

Nils Steinvik