Norske kadaverhunder arrangerte grunnkurs kadaversøk i Vauldalen I Sør Trøndelag 16-18 juni.

Her møtte det 6 ekvipasjer, hvorav 2 av ekvipasjene hadde med 2 hunder. Det var ekvipasjer fra Trondheim, Rendalen, Evenstad og fra nærområdet Terrenget som vi nyttet var skogskledd med elv og myr. Flott terreng for å drive kadaversøkstrening i. Ekvipasjene var motiverte og dyktige, en av hundene var så dyktig at den til og med fant øreklips som var nyttet under godkjenningsprøven 1 år tidligere.

Kurset var utmerket tilrettelagt med hjelp fra Wenche Aas Myhren.

Vi takker for oss og ønsker ekvipasjene lykke til med den videre treningen

Tor Romsås og Nils Steinvik