Rapport beredskapskurs Troms

Beredskapskurs i Troms er et kurs som har vært etterspurt fra fylket og som vi nå har gjennomført med et veldig godt resultat. Dette fordi vi fikk 4 deltakere som var veldig godt kvalifisert og som vi tror vil bli en ressurs for fylket og vår forening. Kurset ble gjennomført over tre dager med teori og en praktisk del. Den teoritiske delen besto av bruken av Base camp, samarbeid med jaktledere i jaktsituasjoner, hvordan organisere søk med flere hunder i akuttsituasjoner. Vi har også gjennomgått vår rolle i skadesituasjoner i forhold til forvaltning og beitebruker.

Kurset har foregått i Manndalen der vi har et krevende terreng for hund og fører, bratte kuperte lier med tett vegetasjon. Heldigvis hadde vi et strålende vær og fikk se område fra sin beste side. Disse ekvipasjene er nå klare til å ta oppdrag i hele fylket, med hjelp av lokale krefter.

Deltakere var:

Geir Arne Evanger

Weronica Olsen

Per Ivan Vatne

Jøran Pedersen                                 Kursleder: Jonny Mathisen