Rapport fra grunnkurs kadaversøk Troms

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Manndalen i Troms 23 og 26 juni. Her møtte det 2 deltagere. Kurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praktisk trening. Manndalen viste seg fra sin beste side med nydelig vær, med kupert og skogskledd treningsterreng. Kursdeltagerne var både motiverte og lærevillige. Alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Takk for denne gang og lykke til med den videre trening

Nils Steinvik

Instruktør