Rapport fra grunnkurs kadaversøk og godkjenningsprøver i Isfjorden Møre og Romsdal

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Isfjorden 27 og 28 juni. Her møtte det 6 deltagere til grunnkurset og 3 til godkjenningsprøven. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praktisk trening. Vær og terreng i Isfjorden var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og regn, kupert terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Den 28 og 29 ble det gjennomført godkjenningsprøve for ekvipasjer som gjennomførte grunnkurset i 2016. Prøveterrenget her var åpne områder, litt skog, myr og bekk. Resultatet fra prøven ble at alle besto godkjenningsprøven slik at Møre og Romsdal nå har fått tilført 3 nye kadaversøks ekvipasjer.

NKH gratulerer med godkjenningene og ønsker både de som har gjennomført grunnkurset og bestått godkjenninger lykke til videre.

Vi takker for oss og vil gi en spesiell takk til Ragnhild Tokle for god planlegging, informasjon og tilrettelegging

Jonny Mathisen, Nils Steinvik