Norske kadaverhunder arrangerte godkjenningsprøver i Krutådal i Hattfjelldal

24 juni 2017.

Det var påmeldt to hunder til godkjenning. En ekvipasje ble godkjent.

Ekvipasjen løste oppgavene på en meget god måte.

Prøvefeltet var lagt i bjørkeskog med beitende sau i umiddelbar nærhet.

Det var lagt ut tre kadaver og ei radiobjelle i et felt på ca. 300x 300 meter.

Dommere var Herman Sotkajervi og Laila Hoff