Norske kadaverhunder arrangerte grunnkurs i kadaverhundsøk i Hattfjelldal 25juni til 1.juli.

Det var påmeldt 16 ekvipasjer til kurset.

Vi startet opp søndag kveld med felles info møte, med informasjon om Norske kadaverhunder, teori om søksarbeid og praktisk søk med hund i felt. Vi så en video om de store rovdyra og dere spesifikke drapsmønster på sau og rein. Vi fortsatte utover uka med søk i felt, instruksjon og bruk av praktisk kadaversøk, elektroniske hjelpemidler som Telespror, Findmysheep og GPS.

Kursdeltakerne var fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Mange hunderaser var representert og det ser ut for at rase er mindre viktig, mot og interesse for kadaversøk kan man finne i alle hunderaser.

Det ble lagt ut flere felt, og alle feltene hadde sau som beitet der. I tillegg var det både elg og rev, og reven hadde stukket av med kadaverbitene i et felt.

Kursdeltakere var tilsynspersoner og saueholdere. Noen meget erfarne og andre helt ferske i tilsynsarbeidet. Samlet var dette et meget dyktig gjeng med tilsynsfolk, og vi håper å få se alle igjen på godkjenningsprøve til høsten.

Instruktører var Hermann Sotkajervi og Laila Hoff