Rapport fra kadaverhundkurs i Saltdal 16 til 20 juli 2017.

Norske kadaverhunder fikk i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere kadaverhundkurs.

Vi startet med felles møte som var åpent for alle interesserte. Både bønder, tilsynsfolk og folk fra skadefelleingslaget deltok. Vi gikk gjennom informasjon om Norske kadaverhunder, teori om søksarbeid og ting som er aktuelle for en kadaverhund patrulje. Vi gikk igjennom bruk av hund i praktisk arbeid. Til slutt så vi en DVD om de store rovdyra, kjennetegn og drapsmønster samt kriterier som >SNO bruker i sin dokumentasjon av kadaver. Folderen fra Norske kadaverhunder, hefte om bruk av GPS og SNO sin håndbok ble delt ut til alle deltakere.

Mandag morgen startet vi den praktiske delen i felt. Vi hadde base i en nybygd og flott fjøs hos Tony Knedal. Familien Knedal sørga for at vi hadde ei perfekt ramme og gode fasiliteter. Vi starta inne med GPS og radiobjeller og fortsatte ute. Vi hadde laga flere felt med 6 kadaver og ei radiobjelle som deltakerne fikk prøve seg på. Feltene var lagt i skog og hogstfelt, og hadde innslag av både myr og bekk. Alle deltakere var topp motiverte og veldig lærevillige. Hundene hadde fine forhold med temperatur på rundt 10 grader og god vind. Det deltok 12 ekvipasjer på kurs, og det blir spennende å se disse ekvipasjene senere på prøve.

Takk for oppdrag. Laila Hoff og Hermann Sotkajervi var instruktører.