Rapport fra grunnkurs i kadaversøk  

 

Da har vi gjennomført grunnkurs i kadaversøk i Finnmark igjen,denne gangen i Varangerbotn. 

Det møtte opp 8 stykker,deriblant 3 stykker fra reindrifta. 

Teorien ble holdt på Varjjat i Meskelv og praksis ble gjennomført på Nyborgmoen i svært vekslende vær,

alt fra styrtregn til sol og litt mygg hele tiden. 

 

Flinke folk som forhåpentligvis blir å sees til godkjenningsprøve i høst og neste år. 

Norske Kadaverhunder takker for en hyggelig tur i Finnmark. 

Jonny Matisen