Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte vedlikeholdssamling og godkjenningsprøve I Haltdalen i Sør Trøndelag 19 og 20.august.

Her møtte det 2 ekvipasjer til vedlikeholdssamlingen og 2 ekvipasjer til godkjenningsprøven. Vedlikeholdssamlingen ble gjennomført iht ekvipasjenes ønsker (ukjent oppgave og trening på markering) Etter gjennomført ukjent oppgave ble det en god diskusjon om systematisk dekning av søksområdet vs lesning av hundens signaler. Diskusjonen endte opp med en nye tanker for hundeføreren og kanskje endret trening. Vedlikeholdssamlingen ga etter tilbakemeldingen ett stort utbytte for deltagerne.

Godkjenningsprøven ble gjennomført i nytt terreng den 20.aug. Terrenget var relativ tett skog og noen bekker. Prøvefeltet var på ca 69 dekar. Det var regn og lite vind. 2 ekvipasjer var opp til godkjenningsprøven. 1 ekvipasje besto. Ved kontroll av GPS tilhørende begge ekvipasjer så viste den at begge hadde en meget god dekning av prøvefeltet.

NKH gratulerer Eivind Haugseth med godkjenningen og ønsker lykke til.

Nils Steinvik