Norske kadaverhunder gjennomførte beredskapskurs og godkjenningsprøve i Isfjorden 22 - 24 september.

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Møre og Romsdal er etterspurt fra fylket og som NKH nå har gjennomført med et veldig godt resultat

Det var påmeldt 2 ekvipasjer til beredskapskurset og 4 til godkjenningsprøven. Dessverre så ble den ene deltageren akutt syk og kunne derfor ikke delta på beredskapskurset. 

Beredskapskurset ble gjennomført iht kursplan med både teori og praktisk trening. Vær og terreng i Isfjorden var realistisk ift til de krav som stilles til en beredskapsekvipasje, sol, kupert terreng med skog, bekker og myr. Kurset ble gjennomført over tre dager med teori og en praktisk del. Den teoretiske delen besto av bruken av Base camp, samarbeid med jaktledere i jaktsituasjoner, hvordan organisere søk med flere hunder i akuttsituasjoner Fremmøtte deltager var både motivert og lærevillig slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble

Godkjenningsprøven ble gjennomført søndag 24.09. Søksterrenget var relativt tett skog og noen bekker. Prøvefeltene var på ca 70 dekar. Det var sol og lite vind. 4 ekvipasjer var opp til prøve, 3 ekvipasjer besto. Ved kontroll av GPS til den ekvipasjen som ikke besto så viste den at hundeføreren hadde ledet hunden på en god måte og dekket feltet tilfredsstillende.

NKH gratulerer Møre og Romsdal med 3 nye godkjente kadaversøks ekvipasjer og 1 ekvipasje som nå er godkjent som beredskapsekvipasje.

NKH vil også takke Ragnhild Tokle som lokal arrangør for god tilrettelegging.

Jonny Mathisen

Nils Steinvik