Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Finnmark ble gjennomført i Varangerbotn med varierende resultat som konklusjon.

Det var påmeldt 4-5 ekvipasjer til godkjenningsprøven og 1 ekvipasje til beredskapskurset.

Grunnet oppdukkende utfordringer så møtte det kun 2 ekvipasjer til godkjenningsprøven og 1 til beredskapskurset.

Beredskapskurset ble gjennomført iht kursplan med både teori og praktisk trening. Vær og terreng i Varangerbotn var realistisk ift til de krav som stilles til en beredskapsekvipasje, sol, og åpent terreng med glissen skog. Kurset ble gjennomført over tre dager med teori og en praktisk del. Den teoretiske delen besto av bruken av Base camp, samarbeid med jaktledere i jaktsituasjoner, statens naturoppsyn samt hvordan organisere søk med flere hunder i akuttsituasjoner. Fremmøtte deltager var både motivert og lærevillig slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Godkjenningsprøven ble gjennomført lørdag 8.okt. Søksterrenget var glissen skog. Prøvefeltet var på ca 90 dekar. Det var sol og lite vind. 2 ekvipasjer var opp til prøve, dessverre så bestod ingen. Ved kontroll av GPS til ekvipasjene så viste den at hundeførerne hadde ledet hunden på en god måte og dekket feltet, noe mere trening på kadaver anbefales før neste forsøk.

Norske kadaverhunder gratulerer Finnmark med den første godkjente beredskapsekvipasje og ønsker lykke til.

En spesiell takk til Camilla Jensen for god tilrettelegging

Nils Steinvik