Referat fra styremøte 21.sep (Skype)

 1. Generelt (NS)

Innkommet post

 • Det har kun vært forespørsler om kurs og godkjenninger. All innkommen post er fordelt iht styremedlemmenes ansvarsområder

 Rapporter FKT

 • All rapportering av utført kurs og godkjenninger iht FKTs retningslinjer er i prosess og vil bli utført innen tidsfristen (ansvar Nils)

Purring til Miljødirektoratet

 • Nils har purret på manglende svar på innsendt søknad. (Nils følger opp videre)

Samtale Garmin

 • Garmin ønsker en spesifikk prioitet liste over hvilke områder/produkt som NKH ønsker samarbeid om. (Nils følger opp videre)
 • Prioriteringer gitt fra styret
  1. GPS til utlån for instruktører (tidligere muntlig avtale)
  2. Reklame på NKH sine hjemmesider
  3. Sponsing ved kjøp av GPS
  4. Faglig oppdatering vedrørende GPS utvikling, kartapplikasjoner etc

Årsmøte 2018, forberedelser

 • Taes opp som egen sak på neste styremøte

2.Økonomi (JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Økonomiplan
   • Oppstart utarbeidelse før jul 2017
  • DNB/Sparebanken Nor
   • Ny konto etablert i Sparebanken NOR
  • Brønnøysundregistret
   • Fortsatt ikke utført registrering av det nye styret. (Jonny følger opp)
  • Status økonomi
   • Under kontroll

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • I prosess, videre arbeidet vil bli utført på neste styremøte/arbeidsmøte
 • Status kurs
  • God kontroll, alle etterspurte kurs er blitt gjennomført på en god måte
 • Kurs/godkjenninger høst 2017
  • Alle godkjenningsprøver er gjennomført iht forespørsel. Det har blitt innvilget flere dispensasjoner fra kravet om 2 dommere, (dispensasjoner er gitt i de forhold hvor det har vært 1- 2 ekvipasjer som skal bedømmes
 • Dispensasjonssøknad vedrørende godkjenningsprøve og alder på hund
  • Fagavdelingen har mottatt søknad om dispensasjon på hundens alder.
   • Vedtak på denne søknader er at dispensasjon ikke er innvilget med vil bli vurdert sammen med en total gjennomgang av krav og regler ifbm godkjenningsprøven.
  • Status instruktørutdanning del 2.
   • Fagavdelingen viser til vedtak fra forrige styremøte. En plan for kvalitetssikringen (instruktørutdanning del 2) vil bli fremlagt for styret
  • Revidering av beredskapskurset
   • Vil bli utført når alle kurs er gjennomført
  • Revidering av GPS lesehefte
   • Er i prosess
  • Nytt instruktørkurs 2018
   • Taes opp som egen sak på neste styremøte

4.Webside (CJ)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Er i prosess
 • Status ny webside
  • Innspill til justeringer bes fremmet til neste styremøte
 • Nettbutikk
  • Taes opp som egen sak på neste styremøte
 • Kalender
  • Intet nytt
 • Billedarkiv
  • Ønsker å få tilsendt flere bilder fra reelle søk, kurs og samlinger. Det foretrekkes bilder hvor NKH logo vises
 • NKH arkiv.
  • Arbeidet vil bli startet opp for manglende registrering i 2017 (Nils støtter Camilla)
 • Registrering/offentliggjøring av de som har bestått beredskapskurset
  • Oppland
  • Sør Trøndelag
  • Troms
  • Møre og Romsdal
  • Finnmark
   • Taes opp som egen sak på neste styremøte.