Norske kadaverhunder (NKH) ønsker å utvide sin instruktørstab med inntil 4 nye instruktører.

Å være instruktør i NKH gir deg en unik mulighet til å møte mennesker med stor interesse for bruk av hund som verktøy til støtte for beitenæringa.

Kurset er gratis og vil gå over 2 perioder teori/praksis. Teoridelen vil bli gjennomført 6-8 april (Valdres), praksisdel vil bli gjennomført som endel av kurs/godkjennings- programmet i løpet av sommer 2018

Kurset vil gi deg kompetanse som instruktør til kadaversøkskurs og som dommer til godkjenningsprøver

NKH søker etter:

  • Kandidater som har eller har hatt godkjent kadaversøkshund
  • Kandidater med erfaring med bruk av hund og kjennskap til beitenæringa
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved uttak

Etter godkjent instruktørutdanning vil du som instruktør få lønn for utført instruksjon ved kurs og godkjenninger.

Kontakt for ytterligere informasjon kontakt fagavdelingen NKH ved Jonny Mathisen tlf 48230371, mail jonn-ma@online.no

Søknad sendes post@norskekadaverhunder.no innen 6.januar 2018