FKT prosjektet som arrangør.

Oslo 30/11- 1/12 2017

Fra Norske kadaverhunder Jonny Mathisen

Beiteseminar hvor Turid Hovland pratet om trening av kadaverhund og arbeidet i forbindelse med ulveangrep.

Det var også et møtested der vi diskuterer tiltak når rovdyr slår til, alt fra uttak av skadevolder til kadaverhund og beredskap.

Direktoratet hadde et innlegg, samt politikere fra ulike partier og det som fra vårt synspunkt må være positivt er at Norske kadaverhunder er pratet om i mange av innleggene. Viktig at vi profilerer oss med tanke på vår rolle frem i tid.

Jonny