Referat fra styremøte/arbeidsmøte 18 og 19.Nov 2017

 1. Generelt (NS)

Innkommet post

 • Invitasjon til beitelagsmøte 30.nov og 1.des. Jonny M deltar. NB: Presentasjoner er lagt ut på NSG sine hjemmesider

Rapporter FKT

 • Alle rapporter er utsendt

Miljødirektoratet

 • Ingen endringer siden sist. Nils tar kontakt for å lufte muligheten for ett møte under den Nasjonale konferansen 22 og 23.januar

Garmin

 • Garmin har sagt seg positiv til utleie av GPS`er til NKH. Nils følger opp medio desember

Årsmøte 2018, forberedelser

 • Tidspunkt satt til 24.februar, Gardermoen området.
 • Noen utfordringer ifbm valget.

2.Økonomi (JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Økonomiplan
   • Vil bli jobbet med under arbeidsmøtet. Resultat vil bli fremlagt som egen sak på årsmøtet.
  • Brønnøysundregistret
   • Jobbes med, intet nytt
  • Status økonomi
   • Under kontroll

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet

Taes opp som egen sak under arbeidsmøtet

 • Instruktørkurs
  • Vil bli gjennomført 6-8 mars. Planlagt sted er Valdres

4.Webside (CJ)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Tas opp som egen sak under arbeidsmøtet
 • Status ny webside
  • Tas opp som egen sak under arbeidsmøtet
 • Nettbutikk
  • Taes opp som egen sak under arbeidsmøtet Kalender
 • Billedarkiv
  • Ingen endring, til tross for purring så er det lite respons fra ekvipasjene
 • NKH arkiv.
  • Under kontroll
  • Godkjenningskort vil bli sendt ut til de som har bestått årets godkjenningsprøve (Camilla)
 • Registrering/offentliggjøring av de som har bestått beredskapskurset
  • Tas opp som egen sak under arbeidsmøtet

Beslutninger tatt på arbeidsmøtet

 

Hva

Hvem

Tidsfrist

Vedtaksberettiget

Justering av instrukser

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Justering av godkjenningskravene til godkjent kadaversøkshund

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Forslag til endringer i styreoppsett

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Etablering av regionkontakter - retningslinjer

Fagavdelingen

31.12.2018

Årsmøtesak

Justering av NKHs vedtekter

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Justering av kursinformasjon på websiden

Fagavdelingen/Webansv

14.feb 2018

Styresak

Økonomiplan

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Billedgalleri

Webansvarlig

Kontinuerlig

Styresak

Akuttberedskap

Ingen endring

NKH info (Web side)

Webansvarlig

31.des 2017

Styresak

NKH historien (Webside)

Utsatt inntil videre

Styresak

Nye instrukser

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Webside – legge inn nye instrukser

Web ansvarlig

Etter årsmøtet

Arkivering

Web ansvarlig

kontinuerlig

Styresak

Nettbutikk

Web ansvarlig

14.02.2018

Årsmøtesak

Referent

Nils Steinvik