Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS), meldt forfall Camilla Jensen (CJ)

 1. Generelt (NS)

Innkommet post

        Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal – avslag på utgiftsdekning

        Invitasjon fra NIBIO til Nasjonalt kadaverhundseminar på Hell 12 og 13.februar

Rapporter FKT

        Iht status fra siste møte

Søknader FKT

 • Styret delegerer myndighet til NS og JM. Disse utarbeider og fremmer aktuelle søknader. NB søknadsfrist 15.jan
 • Info om FKT midler på WEB siden
  • Legges ut snarest mulig (NS)

Garmin

 • Statusoppdatering
  • Kontakt opprettholdes, nye samtaler medio januar (NS)

Årsmøte 2018, forberedelser

 • Valgkomite
 • Styret må ta ansvar for å skaffe kandidater. På valg i 2018 er 2 styremedlemmer og valgkomite (Alle))
 • Årsmelding
 • NS har ansvaret, innspill fra fagavdelingen og kasserer leveres til NS innen 1.feb
 • Regnskap
 • Vil bli levert til regnskapsfører ASAP

2.Økonomi (JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Økonomiplan
   • Forslag til 3 års økonomiplan ble fremlagt til styret. Denne vil bli gjennomgått internt i styret og vil bli fremlagt på årsmøtet (JM/MS)
  • Brønnøysundregistret
   • Det jobbes med saken, nytt møte med Brønnøysundregistret 10.jan (JM)
  • Status økonomi
   • Ingen endring siden siste møte

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
 • Instruktørkurs
  • NKH har mottatt søknader fra 11 interesserte. Dette synes styret er meget bra. Alle søkere vil bli tilskrevet i løpet av uke 3
 • Instrukser
  • Fagavdelingen ved MS fremla forslag til justeringer av enkelte instrukser.
  • Forslag til endringer i vedtektene vil bli fremlagt på neste styremøte

4.Webside (CJ)

 • Status endringer webside (mhv til arbeidsmøtet)
 • Nettbutikk
 • Billedarkiv
 • NKH arkiv.
 • Registrering/offentliggjøring av de som har bestått beredskapskurset

 

Ble ikke gjennomgått da CJ meldte forfall

Referent

Nils Steinvik