INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norske Kadaverhunder

24.februar kl 1200

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Sak 3 Årsmelding

Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 24.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 10.februar

Velkommen