Nasjonalt kadaverhundseminar

Tid: 12-13.02 2018

Sted: Scandic Hell Hotel

Dag 1

12-13:00         Lunsj og registrering

13:00               Velkommen og praktisk info

13:10                          Erfaringer med bruk av kadaverhund

Per Morten Holand, kadaverhundfører fra Oppdal

Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder

Turid Hovland, kadaverhundfører fra Hadeland

13:55                           Effektiviteten i kadaversøk med hund - resultater fra NIBIO-prosjektet

Inger Hansen, NIBIO

14:40               Utdanning og organisering av kadaverhundekvipasjer i Norge                                          Nils Steinvik, Norske Kadaverhunder

15:10               Pause

15:30                          Hva kreves av motivasjon og trening for å få et optimalt søkemønster og sikkerhet for funn?

                        Turid Buvik, Trondheim hundeskole

17:00               Pause

17:15               Med talent for å finne

                          Ellinor Antonsen, Norsk Kennel Klub og Norsk Brukshundsports Forbund

17:45                          Diskusjon – om trening og utdanning av ekvipasjer

            Ordstyrer: Inger Hansen

18:00               Slutt for dagen

19:00               Middag

Dag 2

08:30               Velkommen og praktisk info

08:40               FKT-midler brukt til kadaverhund. Muligheter og utfordringer                           Marianne Aas Halse, FM Møre og Romsdal

Sidsel Røhnebæk, FM Oppland          

09:10                           Hvordan kan man lokalt jobbe med kadaverhundkurs og beredskap?    

Gro Aalbu, Oppdal kommune

                        Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder    

09:40               Kaffepause og utsjekking

10:00                           Tanker rundt bruk av kadaverhund i NSG og NJFF                          

                        Kari Anne Kaxrud Wilberg, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit

Roar Lundby, jaktkonsulent i Norges jeger- og fiskerforbund

10:45                          Diskusjon rundt miljøbygging-organisering-vedlikehold av kunnskap

Ordstyrer: Erlend Winje

11:20               Oppsummering og veien videre - farvel

11:30               Lunsj