1. Arbeidsfordeling nytt styre.

Styremedlem 2: Camilla A: Ansvarlig arkiv og sekretær/pressemelding. Arkiv og oppdatering av dette gjøres i samarbeid med Web-ansvarlig.

Sekretær funksjon flyttes fra styremedlem 3, Morten.

Økonomiplan i samarbeid med nestleder, flyttes fra styremedlem 2 til styremedlem 3.

Ansvar pressemelding flyttes fra styremedlem 4, flyttes til styremedlem 2,

Styremedlem 2 lager forslag til forenkling av skjema, generelt sett.

Leder og nestleder har arbeidsoppgaver som vist i vedtatt org.plan.

 1. Prioriterte arbeidsoppgaver.

Kurs i nye fylker, ansvar leder/nestleder.

Forskning, ansvar, Morten

Videreutvikle og opprettholde kontakt samarb.partnere, leder

Videreutvikle websider, ansvar Camilla og Camilla. Skaffe skriftlige avtale med eksisterende avtale med webdesigner.

Videreutvikle fagavdeling, ansvar nestleder og Morten. Skaffe tilveie 2 ekstra personer i fagavdeling.

Instruktørutdanning: Nestleder.

Distriktskontakter: Hovedansvar Morten, alle må bidra her.!!!

Garmin: Leder

Inntektskilder: Leder

Styreverv: Etablert. Kontakt med valgkomite, ansvar leder.

Etablert kontakt med fylkesvise faglag: Leder/nestleder.

 1. Medlemskontigent

Utsendelse. Camilla A undersøker ny måte å få sendt ut faktura medlemskontigent. Kontigenten er på 250,- for 2018. Dette må skje raskt.

 1. Webmail

Leder har ansvar for denne og fordele mail til rette vedkommende.

 1. Godkjenningskort

Vurdere ny form for bevis for godkjent ekvipasje. Vi opprettholder å gi ut et kort, men at det finnes en enklere løsning for å få dette laget. Ansvar leder/nestleder.

 1. Rapportskjema

Et rapport skjema som brukes når man har vært ute i søk. Ansvar Camilla og Camilla fordi dette hører hjemme under websiden.

 1. GPS hefte

Revidering. Ansvar nestleder

 1. Investeringer

Projektor, kjøpes inn før kurssesongen.

«Drept av rovvilt» fra SNO. Vurderes å kjøpe inn, men legges ut link må hjemmesiden.  Ansvar Camilla. Deles denne ut må det sørges for at det blir tatt betaling for denne.

 1. Beitesnap

Møte med oppfinneren for løsning for NKH for proffbrukere.  Kommer tilbake om denne saken etter møtet. Ansvar Jonny.

 1. Kalender

Leder følger opp og legger inn.

 1. Instruktørkurs

Nest møte må være før instruktørkurs. Det må legges en plan for hvordan dette gjennomføres og legges frem for styret som orienteringssak. Ansvar leder/nestleder/Morten.

 1. Brev til instruktørelever.

Leder forfatter et skriv til alle elever at i henhold til vedtatt økonmiplan er det en forutsetning at fylket er med å betaler for hver enkelt elev til kurset. Vil ikke fylket gi støtte, kan vi ikke holde kurs for den eleven fra det fylket som har avslått vår søknad.

ref

Morten