Det er tid for å betale Medlemskontigent for året 2018 til Norske Kadaverhunder. Beløp 250,- , til NKH Konto nr. 2095.53.42829 , merk betaling med ''Ditt Navn, Kontigent og Årstall''. Betalingsfrist 01.05.2018.

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.
Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Har du ikke godkjent hund/ hund, men ønsker likevel å være medlem? Alle er hjertelig velkommen til å melde seg inn.