Tilstede Nils Steinvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Camilla Annett Akslen (CA), Medlt forfall Camilla Jensen

 

Generelt (NS)

Innkommet post:

Søknader FKT –Status  : Svar fra Nordland, innvilget 10 000 kr. til instruktørkurs

                                           Nordland og Troms, organisasjonsutvikling, avslag.

Garmin – Status: intet nytt

2.Økonomi (JM)

 • Brønnøysundregistret : Må ha underskrevet årsmøteprotokoll (Camilla A ordne dette)
 • Status økonomi : Ingen bevegelse etter årsmøtet
 • Medlemskontingent : Ikke mottatt noe på ny konto. Få i orden resterende sms på kontingent, Camilla A sender ut til medlemmene. Frist for betaling satt til 01.05.2018. Facebook/Hjemmeside: Info om medlemskontingent må ut.

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
 • Instruktørkurs : Jonny sender mail til alle deltagere.
 • Instrukser : arbeid med instrukser starter opp etter påske
 • Kurs
  • Morten har fått henvendelse fra Vang sau og geit om åholde foredrag om Nkh. Morten holder dette.

4.Webside (CA/CJ)

 • Mail fra Lisbeth Høyland : Camilla x2 tar kontakt med henne, få mer utfyllende informasjon. Få satt opp nettbutikken på web, hovedpunkt. Få flettet dette inn på siden. Gjennomgang på bruk og oppdateringer. Frist: 14 dager på dette, gi tilbakemelding til styretn.
 • Utførte endringer på websiden (mhv til arbeidsmøtet), status : Husk å endre styremedlemmer og info på web. (Camilla x 2)
 • Nettbutikk : Se notat lengre oppe. Minne Camilla J på å sende produkt og priser på mail.
 • Billedarkiv
 • Godkjenningskort: Sjekk status på dette (Camilla J)
 1. Manglende varamedlem og valgkomitemedlemmer – status:

Hanne Marte B. Sørøy stiller som vara.

Valgkomitemedlemmer, Trine ansvar for dette, Frist 01.04.2018 til å få på plass dette.

 1. Evt

Intet