Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Snertingdal 24,25 og 26 juni. Her møtte det 10 personer til teorikvelden inklusive 8 ekvipasjer som skulle delta på praktisk trening. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praksis. Vær og terreng i Snertingdal var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og varme, kupert terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Ekvipasjene ønskes lykke til med den videre treningen.

Instruktører var Eivind Arntzen og Nils Steinvk