Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Sunndalsøra 1-5 juni Her møtte det 7 personer til teorikvelden hvorav alle skulle delta på den praktiske trening. Ved gjennomføring av den praktiske delen deltok det en ekvipasje til.

Grunnkurset ble gjennomført på en god måte med både teori og praksis i skjønn forening. Vær og terreng i Sunndalsøra var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og varme, kupert terreng med skog og myr og masse flått. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe det også ble.

Konklusjonen etter helga er at kurset var godt tilrettelagt, gode hundefører og gode hunder. Med noe treninger fremover så vil alt ligge til rette for at det kan bli godkjente ekvipasjer i Sunndalsøra med omegn.

Vi takker for oss og ønsker lykke til.

Tor Nilsen og Nils Steinvik